Эффективное лечение зависимостей Мой блог Як забезпечити доступ пацієнта до його медичної картки

Як забезпечити доступ пацієнта до його медичної картки

05.10.18 20:52

medichna-karta-statsionarnogo-hvorogo У цій публікації ми розглянемо встановлений законодавством порядок доступу пацієнтів до їх медичних документів.

Отже, згідно з ч. 1 ст. 39 Основ законодавства України про охорону здоров'я: «Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної и повної інформації про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я».

Як бачимо, наведена норма встановлює право пацієнта на ознайомлення з будь-якими медичними документами, що стосуються її особисто.

Але, Основи законодавства України про охорону здоров'я містять лише декларативне твердження про наявність права на доступ до медичних документів, не встановлюючи чіткого алгоритму реалізації пацієнтом цього права. Більш детально порядок реалізації права пацієнта на доступ до медичних документів встановлено Законом України «Про захист персональних даних».

Нагадаю, що «Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована» (ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних»).

Таким чином, медична документація підпадає під визначення «персональні дані». А п. 3 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» прямо встановлює, що фізична особа, персональні дані якого обробляються, має право на доступ до них.

Які дії повинні бути зроблені з боку пацієнта

Пацієнт, який бажає отримати доступ до своєї медичної документації, зобов'язаний подати письмову заяву.

Згідно ч. 6 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних», «Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, крім випадків, установлених законом».

Пункт 1 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних» встановлює лише вимогу вказати «прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) и реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника)».

Однак важко уявити заяву про доступ до персональних даних, що складається тільки з вищенаведеної інформації. Тому для усунення непотрібних суперечок все одно слід просити у пацієнта вказати дані, передбачені п. 1, 2, 3 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

«1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) и реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);

2) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

3) ПЕРЕЛІК персональних даних, що запитуються.

За умови дотримання вимоги щодо наявності письмової заяви, усні запити розглядатися не повинні.

Як встановлено ч. 5 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних», «Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті».

Чи можна віддавати пацієнту на руки оригінал

На підставі вищенаведених норм законодавства можна зробити висновок про те, що пацієнт має право отримати повний доступ до своєї медичної документації двома способами - або особисто ознайомитися з оригіналами, або отримати їх копії.

За запитом пацієнта заклад охорони здоров'я не має права віддати пацієнту на руки оригінал - його медичну карту - тільки копію. Оригінал медичної карти в будь-якому випадку повинен залишатися у заклади охорони здоров'я. Цей висновок додатково підтверджується ще і наступним.

Згідно п. 38 Інструкції щодо Заповнення форми первинної облікової документації № 003 / о «Медична карта стаціонарного хворого № ___», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 р. № 110, медична карта стаціонарного хворого (оригінал) повинна зберігається в архіві закладу охорони здоров'я. При цьому її термін зберігання становить 25 років (п. 40 Інструкції про Заповнення форми первинної облікової документації № 003 /о).

Аналогічні вимоги встановлені і щодо медичної карти амбулаторного хворого. Так, згідно з п. 23 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025 / о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 р. № 110, медична карта амбулаторного хворого "повинна зберігатися в реєстратурі амбулаторно-¬поліклінічного закладу». А термін зберігання цієї карти становить 5 років (п. 26 Інструкції щодо Заповнення форми первинної облікової документації № 025 / о).

Таким чином, неможливо видати пацієнту оригінал медичної карти, не порушивши вищенаведених норм законодавства, а отже, навіть якщо пацієнт потребує видати йому оригінал його медичної карти, лікарю слід відмовити, роз'яснивши можливість або особисто ознайомитися з оригіналом, який після ознайомлення залишиться у володінні закладу охорони здоров'я, або отримати копію своєї медичної карти або окремих медичних документів.

Автор: Юдин О.Ю.

Ефективне лікування алкоголізму

Кваліфікована наркологічна допомога

Черкаси. Черкаська область

Виведення із запою. Кодування

Еспераль. Психотерапія

Протиалкогольні препарати тривалої дії

Терапія поведінкових розладів

096-966-7318; (0472) 56-00-76Понравилось? Поделись интересным материалом с друзьями!